personen

mr. Schelto baron van Heemstra

geboren: 14-11-1807 te Groningen
overleden: 20-12-1864 te Maartensdijk

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1826.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 382.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 558.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 03-07-1838 - 22-10-1844
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 22-10-1844 - 12-02-1849
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Hervormde Eredienst (1815-1861)
van: 30-06-1848 - 31-10-1849
anderen met deze aanstelling...

Aanstellingsbesluit: 'tijdelijk en in afwachting dat er een definitief Ministerie zal kunnen worden gevormd'. Per 21-11-1848 volwaardig minister.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 19-11-1849 - 20-08-1850
namens: Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris des konings

van: 22-08-1850 - 31-03-1858
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...

Benoemd met ingang van 1-9-1850.

functie: commissaris des konings

van: 31-03-1858 - 23-02-1860
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Op 29-5-1858 in functie getreden.

functie: minister
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 23-02-1860 - 01-02-1862
anderen met deze aanstelling...