personen

Joan de Vries

geboren: 1634
overleden: 28-11-1689

lid Vroedschap van Enkhuizen (1670 - 1689).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 127.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 239.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 02-1675 - 10-1678
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum uit lijst in Rijksarchief in Noord-Holland (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-03-1679 - 14-05-1682
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-05-1686 - 19-05-1688
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...