personen

dr. Adriaan Andriesz. van der Goes

heer van Naters en Pancrasgors, Natendoele.

geboren: 1649
overleden: 25-03-1721

lid Veertigraad van Delft (1679 - 1721).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken noemt hem Andries Adriaensz.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 25.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 40 (1954) 151.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 59.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 25-04-1690 - 20-03-1693
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1708 - 30-04-1711
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1718 - 25-03-1721
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden. Geen opvolger.