personen

dr. Frederik Hendrik baron van Wassenaer

heer van beide Katwijken en 't Zand en Valkenburg, Rijnsaterwoude, Raaphorst.

geboren: 1701
overleden: 27-12-1771

lid Ridderschap van Holland (1737 - 1771).

opmerkingen

Ridderschap: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft aanvang 1727, archief Ridderschap 1737.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nationaal Archief archief van de Ridderschap van Holland, inv. nr. 80, archief De Riemer, inv. nr. 40, blz. 646.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1521.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 24-07-1724 - 1740
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot hoogheemraad van Rijnland.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-02-1745 - 01-05-1746
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 07-12-1753 - 27-12-1771
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.