personen

Jan Dircksz. Versijden

Ook bekend als Jan Dircksz. van der Zeijde.

geboren: -
overleden: 08-12-1652

lid Vroedschap van Rotterdam (1611 - 1618). lid Vroedschap van Rotterdam (1638 - 1652).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1616 - 22-04-1619
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1643 - 18-04-1646
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.