personen

jonkheer Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt

Ook bekend als Berkhof.

geboren: 12-02-1801 te Leeuwarden
overleden: 05-09-1872 te Oldeboorn

opmerkingen

Adelspredicaat: 1817.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 542.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1085.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1824 - 1827
namens: Stellingwerf Oosteinde, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 06-07-1830 - 12-11-1845
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 12-11-1845 - 12-02-1849
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 03-07-1849 - 24-09-1850
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 21-09-1858 - 16-09-1866
namens: Sneek
anderen met deze aanstelling...