personen

dr. Marinus van Vrijberghe

geboren: 1657
overleden: 03-07-1711

lid Raad van Tholen (1702 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft onjuist geboortejaar 1656.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 904.

Romeijn, A. ‘Alles ten meesten oirboir van de stad.’ De stadsregering van Tholen (1577-1702) (Giessen 2001) 314.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 112.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 09-06-1678 - 23-02-1680
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 24-02-1680 - 29-06-1705
anderen met deze aanstelling...

Neemt afscheid van de raad op 5 juni 1698 wegens vertrek naar Engeland, maar blijft blijkbaar raadsheer, want neemt pas 25 juni 1705 definitief afscheid wegens benoeming tot gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 06-04-1705 - 1711
namens: Zeeland, Tholen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland.