personen

dr. Adriaan van Bosvelt

geboren: 1633
overleden: 1698

lid Vroedschap van Haarlem (1660 - 1698).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 113.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1665 - 30-04-1668
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1671 - 30-04-1674
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 02-04-1675 - 1698
anderen met deze aanstelling...

De index op de Resoluties van de Staten van Holland (zie institutionele toelichting) geeft naam 'C. Buys'. Beëindigd door overlijden vóór 22 maart.