personen

dr. Gerhard Nilant

geboren: 1657
overleden: 15-07-1713

lid Raad van Deventer (1702 - 1709).

opmerkingen

Persoonsgegevens: zowel Van Doorninck als Nederland's Patriciaat noemt meerdere personen met deze naam die in dezelfde periode leefden. Omdat in Nederland's Patriciaat slechts bij één van deze personen de functie van raad van Deventer is vermeld, is aangenomen dat hij ook gedeputeerde ter Staten-Generaal was.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 579.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 107-108.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 18 (1928/1929) 137

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1705 - 30-04-1710
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...