personen

jonkheer dr. Floris van Teylingen

geboren: 1577
overleden: 14-10-1624

lid Vroedschap van Alkmaar (1610 - 1624).

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Nederlandsche Leeuw geeft afwijkende overlijdensdatum 26 in plaats van 14 oktober.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 12.

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 163.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 60 (1942) 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-04-1612 - 24-05-1614
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1614 - 30-04-1619
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...