personen

Hobbe Baerdt van Sminia

geboren: 1730
overleden: 25-03-1813

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1757-1772 en van Tietjerksteradeel 1772-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 136 en 341.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 412.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1761 - 1761
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-04-1773 - 30-04-1776
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1776 - 11-02-1779
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1779 - 11-02-1782
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-04-1788 - 01-05-1791
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1794 - 1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...