personen

Otto baron van Randwijck

geboren: 31-03-1763 te Arnhem
overleden: 25-09-1833 te Nijmegen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 93.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 839.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Boven-IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 09-1815
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 25-09-1833
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...