personen

Rintje Lycklama

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 23-03-1621 - 29-05-1623
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland. Per 1 mei.