personen

Adolf Philip Zeiger van Rechteren tot Almelo

geboren: 1699
overleden: 04-11-1771

lid Ridderschap van Overijssel (1724 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 662.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-05-1735 - 27-04-1738
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...