personen

Anne Willem Karel van Heiden Hompesch tot Ootmarsum

geboren: 1755
overleden: 05-06-1807

lid Ridderschap van Overijssel (1779 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 772.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-04-1780 - 28-04-1783
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1783 - 24-06-1787
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1789 - 18-11-1790
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1792 - 31-10-1793
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...