personen

Sebastiaen Hendriksz. Bolleman

geboren: -
overleden: 1649

lid Vroedschap van Schiedam (1612 - 1649).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 186.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1-2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 04-05-1620 - 20-05-1622
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1624 - 30-04-1626
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...