personen

Wolter van Coeverden tot Wegdam

geboren: 1613
overleden: 12-1684

lid Ridderschap van Overijssel (1644 - ).

opmerkingen

Overig: volgens Van Heel lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel 1662, maar dat was naamgenoot Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel (overleden 1674, elders in deze database).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 483.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 27-07-1651 - 12-11-1654
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-06-1663 - 16-05-1666
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...