personen

Taecke van Burmania

Ook bekend als Taco van Burmania.

geboren: 1560
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 59 en 42, maar zonder leefjaren.

bron voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 128.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-06-1614 - 27-05-1616
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1616 - 30-04-1619
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.