personen

Pytter Kingma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 06-03-1601 - 09-02-1606
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.