personen

Dirck Admiraal

geboren: -
overleden: 26-11-1691

lid Vroedschap van Enkhuizen (1666 - 1691).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 128.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 239.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 88 (1971) 288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 29-10-1677 - 23-03-1679
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-07-1681 - 14-05-1682
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...