personen

Otto Roeck

geboren: -
overleden: 10-1609

lid Raad van Deventer (1591 - 1609).

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Nederlandsche Leeuw 1927 geeft overlijdensdatum 12, idem 1967 17 of 18 oktober.
Overig: compareerde op 15 november 1599 ter Staten-Generaal met machtiging van Staten van Overijssel om een tijd lang ter vergadering te resideren (Resolutiën der Staten-Generaal 10 (1598-1599), bewerkt door N. Japikse (Den Haag 1930) 385. Opgevat als extraordinaris zitting en derhalve niet bij zijn functies opgenomen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 95-97.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 45 (1927) 202 en 84 (1967) 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 17-07-1593 - 16-10-1593
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1594 - 31-03-1595
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 1596 - 31-03-1600
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-04-1601 - 23-04-1607
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1602.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1607 - 10-1609
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie door de Staten van Overijssel 20 maart Oude Stijl). Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1606. Beëindigd door overlijden.