personen

mr. Jacob Jan Cambier

geboren: 29-06-1756 te Vianen
overleden: 04-10-1831 te Wassenaar

opmerkingen

Overig: bij KB van 3 maart 1810 no. 1 werd Cambier reeds tijdelijk mede belast met de portefeuille van Oorlog.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 11.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 57.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 79.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: commissaris
instelling: Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen
van: 22-02-1799 - 03-03-1800
namens: Amstel
anderen met deze aanstelling...
functie: agent
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 03-03-1800 - 08-12-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 10-03-1807
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 06-03-1807 - 31-12-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Amortisatiekas (Mortificatiekas)
van: 12-05-1807 -
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Justitie en Politie
van: 20-11-1807 - 10-12-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Koophandel en Koloniën
van: 10-12-1807 - 08-01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: minister vice-president
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 08-01-1808 - 16-04-1810
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 22 december 1808.

functie: president
instelling: Raad der Ministers van de Koning (Ministerraad)
van: 08-03-1810 -
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Oorlog
van: 16-04-1810 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 1811 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-07-1816 - 04-10-1831
anderen met deze aanstelling...