personen

dr. Adriaen IJsbrandsz. de Bije

geboren: 1698
overleden: 01-02-1752

lid Veertigraad van Delft (1727 - 1752).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 226.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 231.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1744 - 03-04-1747
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...