personen

mr. Albert Pieter Driessen

geboren: 1751
overleden: 1826

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 106.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 86.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Stad en Lande
van: 30-07-1795 -
namens: Stad Groningen
anderen met deze aanstelling...