personen

Bocke Burmania

Ook bekend als Bocco van Burmania.

geboren: 1637
overleden: 08-07-1702

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 61 en II, 43.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 04-06-1677 - 12-04-1689
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...