personen

Hans Willem baron van Plettenberg

geboren: 1732
overleden: 1800

lid Vroedschap van Harlingen (1759 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 508.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 287 en II, 195.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-05-1763 - 14-02-1764
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-02-1764 - 11-05-1772
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-04-1772 - 1773
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-02-1780 - 11-05-1784
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 29-03-1791 - 30-04-1794
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1794 - 19-02-1795
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.