personen

dr. Cornelis Vincentsz. van Mierop

geboren: 1507
overleden: 1572

opmerkingen

Overig: in Memorialen Rosa vermeld als onbezoldigd raadsheer in het Hof van Holland 1534 en 1536.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baelde, M., De collaterale raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw (Brussel 1965) 285.

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLVI.

Groot Placaatboek […] der […] Staten ’s Lands van Utrecht […], J. van de Water ed. (3 dln., Utrecht 1729) I, 242.

Hoven van Genderen, B. van den, De heren van de kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen (Zutphen 1997) 716 en 723.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Geheime Raad (1531-1578)
van: 01-06-1547 -
anderen met deze aanstelling...