personen

jonkheer Philips de Soete de Laecke van Haultain

geboren: -
overleden: 15-11-1625

bron voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 667.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-06-1612 - 28-10-1625
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...