personen

dr. Jacob Adriaensz. van der Lelij

geboren: 1698
overleden: 1795

lid Veertigraad van Delft (1730 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 185.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 87 (1998) 140.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1758 - 30-04-1761
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1764 - 30-04-1767
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 11-03-1768 - 14-03-1771
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1781 - 30-04-1784
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...