personen

Gerrit Jacobsz. Cooren

geboren: -
overleden: 1625

lid Vroedschap van Alkmaar (1586 - 1610). lid Vroedschap van Alkmaar (1618 - 1625).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1610.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10 en 12.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) (1906) 431.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 16-01-1595 - 25-01-1598
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1599 - 30-04-1606
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-04-1606 - 29-09-1610
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 02-02-1619 - 07-05-1621
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.