personen

dr. Johan van der Does

geboren: 1694
overleden: 01-12-1749

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 39 (1941) 224.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 196.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 04-01-1718 - 1726
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Beëindiging wegens benoeming in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 12-07-1726 - 29-09-1746
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 19 juli. Beëindiging wegens benoeming tot thesaurier-generaal van de Unie.

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 30-09-1746 - 01-12-1749
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.