personen

Adrianus van Loon

geboren: 1720
overleden: ca. 1788

lid Vroedschap van Hindeloopen ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1783 - 11-05-1787
namens: Steden, Hindeloopen
anderen met deze aanstelling...