personen

dr. Henrick Eeckhout

geboren: 1709
overleden: ca. 1764

lid Raad van Kampen (1754 - 1764).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 667.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 13 (1923) 53.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 70.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 23 (1919) 208.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1754 - 30-04-1758
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1760 - 30-04-1761
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Niet in lijst Schilder (zie institutionele toelichting) Aanvang mogelijk al eind 1759. Einde mogelijk eind 1760.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1762 - 30-04-1764
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Functie niet genoemd in Schilder (zie institutionele toelichting). Beëindiging mogelijk eerder door overlijden.