personen

S. van Teijlingen

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 15-03-1596 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.