personen

Bavius Nauta

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Dokkum (1771 - 1795).

bron voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-04-1781 - 14-04-1783
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-04-1784 - 24-04-1788
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...