personen

jonkheer mr. Nicolaas Steengracht

Ook bekend als Steengracht van Oosterland.

geboren: 27-11-1754 te Middelburg
overleden: 13-12-1840 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 4 (1875) 27.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 698.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 11.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 1176.

functies in bovenlokale instellingen

functie: adjunct advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 18-05-1774 - 26-10-1785
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 27-10-1785 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum afgeleid van het overlijden van Johan Steengracht, die hij opvolgt.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Schelde
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-10-1815 - 13-12-1840
anderen met deze aanstelling...