personen

Jacob Cornelisz. Moerkerken

geboren: -
overleden: 1595

lid Veertigraad van Delft (1573 - 1595).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 83.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-10-1593 - 1595
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.