personen

dr. Anthony Gerritsz. van der Heym

geboren: 1653
overleden: 12-12-1714

lid Veertigraad van Delft (1686 - 1692). lid Veertigraad van Delft (1698 - 1714).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 127.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 76.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 22-08-1690 - 1698
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 26 augustus. Beƫindiging wegens benoeming in de Grafelijkheidsrekenkamer.

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 22-03-1698 - 12-12-1714
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.