personen

dr. Mattheus Onderwater

geboren: 1726
overleden: 1809

lid Oudraad van Dordrecht (1756 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 216.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 63 (1977) 200.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1772 - 30-04-1774
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

De reden van beëindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-06-1777 - 08-03-1778
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-03-1781 - 31-03-1784
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-04-1790 - 30-04-1793
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...