personen

Thomas Borchart Sloet

geboren: 1615
overleden: 1659

lid Ridderschap van Overijssel (1637 - 1659).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1639 - 30-04-1640
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.