personen

Abbe van Bootsma

Ook bekend als Epo van Bootsma.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 43 noemt twee gelijknamige halfbroers. Aangezien één van beide overleed op 3 april 1670 (bij de ander worden geen leefjaren verstrekt), en de hier bedoelde gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze pas op het reguliere tijdstip werd vervangen (commissie Abraham de Schepper 13 april 1671), gaat het waarschijnlijk om de met Hijlck van Herbranda gehuwde Abbe van Bootsma.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-06-1668 - 12-04-1671
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...