personen

Sipcke van Jaersma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in aan M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 229 en II, 155, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-07-1588 -
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Nieuwe benoeming 16 mei 1589.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-05-1595 -
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.