personen

Albert Johansz. Hoff

geboren: 1565
overleden: ca. 1631

lid Raad van Kampen (1602 - 1602). lid Raad van Kampen (1604 - 1623). lid Raad van Kampen (1625 - 1631).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overlijden mogelijk in 1632.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 465.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 131.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1612 - 31-03-1616
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 28 april.