personen

Martinus van Scheltinga

geboren: 1666
overleden: 1742

opmerkingen

Persoonsgegevens: volgens De Haan Hettema overleden op 11 februari in plaats van 11 december.
Overig: bekleedde mogelijk ook de functie van gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland vanaf 1715, die bij zijn naamgenoot is geplaatst (1656-1726, elders in deze database).
Was grietman van Lemsterland 1689-1692 en van Schoterland 1692-1715.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 366 en 373.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 321 en II, 215.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 77.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 151.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-05-1686 - 30-04-1688
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 08-05-1688 - 26-05-1689
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-04-1689 - 30-04-1691
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1692 - 30-04-1694
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Westergo of Zevenwolden (als ordinaris of vijfde ordinaris gedeputeerde.).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-03-1699 - 13-04-1701
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 28-06-1701 - 09-05-1703
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1704 - 1704
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-05-1704 - 12-05-1707
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 09-05-1713 - 06-05-1715
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1715 - 1716
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Deze functie werd mogelijk niet door hem bekleed, maar door een naamgenoot die leefde van 1656-1726 (elders in deze database). Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 23-06-1716 - 18-05-1718
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; mogelijk werd de functie bekleed door een naamgenoot (1656-1726, elders in deze database).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 05-04-1718 - 02-04-1719
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Deze functie werd mogelijk niet door hem bekleed, maar door een naamgenoot die leefde van 1656-1726 (elders in deze database).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-05-1719 - 18-05-1722
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1723 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1722.