personen

Hendrik Royer

geboren: ca. 1653
overleden: 31-05-1731

lid Raad van Zwolle (1692 - 1707).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 570.

Schilder, K., Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen 1984) 60.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 557-558.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 03-06-1695 - 30-04-1707
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: griffier
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 15-04-1707 - 31-05-1731
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. Beƫindigd door overlijden.