personen

Balthasar Fransz.

geboren: -
overleden: -

lid Oudraad van Dordrecht ( - ).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-07-1586 -
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door Leicester (De Hullu, 27, zie institutionele toelichting), oorspronkelijk voor de admiraliteit te Hoorn (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-06-1589 - 10-09-1597
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Hoewel Fransz. in deze functie voor het laatst op 8 december 1595 in de resoluties van de Staten-Generaal wordt genoemd, is de einddatum gebaseerd op de benoeming van vier nieuwe gecommitteerden in het college.