personen

Simon Jacobsz. Hens

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

opmerkingen

Vroedschap: aanvang na 1590.

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 08-03-1621 - 03-07-1622
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 22-05-1624 - 01-05-1626
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.