personen

Arend Daniel van Coeverden tot Wegdam

geboren: 1697
overleden: 22-03-1748

lid Ridderschap van Overijssel (1722 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 657.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-05-1735 - 14-05-1737
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...