personen

dr. Simon van Beaumont

geboren: 1640
overleden: 08-02-1726

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 222.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 265.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 19-07-1673 - 08-02-1726
anderen met deze aanstelling...

Aangesteld naast zijn vader. Beƫindigd door overlijden.

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 19-07-1673 - 08-02-1726
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland. Beƫindigd door overlijden.