personen

Arent van Haersma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: niet duidelijk welke Arent van Haersma gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze is geweest. Arent Aulus (1702-1737, elders in deze database) was in deze periode raadsheer in het Hof van Friesland, Arent (1695-1740, elders in deze database) lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. M. de Haan Hettema, en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) geeft geen alternatief voor deze twee.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-09-1725 - 30-04-1728
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...